REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Diter Oy
Osoite: Hallimestarinkatu 19, 20780, Kaarina
Puhelin: 02 253 9800
Sähköpostiosoite: mail@diter.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mika Karsikas
Osoite: Hallimestarinkatu 19, 20780, Kaarina
Sähköpostiosoite: mail@diter.com

3. Rekisterin nimi

Diter Oy asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakkaiden tiedoista koostuva rekisteri, jota käytetään tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitoon, laskutukseen ja tiedottamiseen. Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen säilymisen ajan tai kun asiakas pyytää niiden poistamista. Tietojen keräämisen perusteena on tarve kaupankäynnissä edellytettävän sopimuksen täytäntöön paneminen.Kaikki Diterin tietojärjestelmissä tapahtuva asiakkaita koskeva henkilötietojen käsittely ja niihin liittyvät päätökset tehdään manuaalisesti luonnollisten henkilöiden toimesta eikä niissä nojauduta automaattipäätöksiä tai profilointia tekeviin ohjelmistoihin. 

5. Rekisterintietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaista seuraavat tiedot:

Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tehdyt tarjoukset ja tilaukset
Laaditut sopimukset ml. huoltosopimukset
Laaditut laskut
Takuukorttitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot kerätään heiltä itseltään tilausten tekemisen yhteydessä. Asiakkaalla on Suomen lain ja Euroopan Unionin tietosuojaa käsittelevien säädösten nojalla oikeus:

– saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä
– saada tieto Diter Oy:llä olevista häntä koskevista tiedoista
– pyytää omien tietojensa poistamista Diter Oy:n rekistereistä
– rajoittaa tietojen käsittelyä puhtaan säilyttämisen lisäksi
– oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiseen järjestelmään
– vastustaa tietojensa käsittelyä liittyen tiedottamiseen

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta yrityksen oman henkilöstön ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Asiakkaiden tilaushistoriaan liittyvää paperista aineistoa säilytetään lukittuna yrityksen tiloissa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tilauksiin ja laskutukseen liittyvät on tallennettu Lemonsoft Oy:n palvelimilla olevaan tietokantaan, jonne pääsy on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Lemonsoft Oy huolehtii palvelimien tietojen suojaamisesta ulkopuoliselta ja luvattomalta käytöltä.

Ajanvarausjärjestelmä Timman kautta tallentuneet henkilötiedot sijaitsevat Timma Oy:n tietokantapalvelimella, jonne ne on tallennettu salattuna ja suojattuna ulkopuoliselta pääsyltä. Timma Oy huolehtii osaltaan tietojen suojaamisesta ulkopuoliselta ja luvattomalta käytöltä.

Sopimus-, tarjous- ja tilaustietoja säilytetään Diter Oy:n tiedostopalvelimella, jonne ne on tallennettu salattuna. Palvelimelle pääsy on rajattu ainoastaan luvallisille yrityksen omaan henkilöstöön kuuluville käyttäjille. 

 
fiFI